Fastigheten

Huset upprättades 1930 av arkitekten Rolf Bolin samt byggherren J. Eriksson i nyklassisk stil. Byggnaden har 5 våningar plus en vind. Byggnaden är slätputsad med ett plåttak och har relativt stora fönster. Huset har klassificering ”grön” av Stockholms stad, vilket betyder att det är en bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ursprungligen fanns 40 mindre lägenheter i huset samt en matvarubutik, en mjölkbutik, ett kollager och två garageplatser.

Idag finns det 25 bostadsrätter och en hyreslokal i byggnaden. Den totala bostadsarean är 1 382 kvm och lägenhetsfördelningen är 10 st 1 rok, 10 st 2 rok och 5 st 3 rok. I bottenvåningen finns en hyreslokal på 64 kvm som upplåtes av en silversmed samt föreningens cykelrum, barnvagnsrum och rum för sopåtervinning. På vinden finns en tvättstuga och medlemmarnas lägenhetsförråd. Fastigheten har en mysig innergård med träd, syrenberså, gränsmatta och grillplats.

Underhållsstatus

 • 2020 Standard OVK kontroll
 • 2020 Installation av Snöras-skydd på taket
 • 2019 Fasadrenovering (gård- samt gatufasad), inkl. målning av räcken, målning av dörr till gården, hyreslokal och städrum, byte av stuprör
 • 2019 Renovering av ytskick på dörren samt installation av ny dörrstängare
 • 2019 Ny tvättmaskin i tvättstugan
 • 2018 Högtrycksspolning av avloppsstammar
 • 2017 Ommålning av tvättstugan
 • 2017 Ommålning av gemensamma balkongräcken och dörrar mot gatan
 • 2017 Energiglas installerades i lägenheterna
 • 2016 Extra lås installerades
 • 2015 Ytterligare renovering av hissmaskineriet genomförde
 • 2013 Hissrenovering
 • 2012 Utbyte av fjärrvärmeanläggning
 • 2006 Balkonger installerades i omgångar
 • 2006 Fönsterrenovering
 • 2005 Renovering och målning av trapphuset
 • 2002 Takrenovering
 • 2002 Fullständig renovering av elanläggning
 • 1987 Installation av nytt hissmaskineri
 • 1987 Tvättstugan på vinden byggdes
 • 1987 Installation av nytt ventilationssystem
 • 1987 Stambyte
 • 1985 Fjärrvärme installerades