Felanmälan

Akuta fel

  • Om någon är fast i hissen, tryck på nödknapp eller ring ThyssenKrupp på jourtelefon 0200 88 78 78.
  • Vid fel i fastigheten som innebär akut risk för skada på person eller egendom ska föreningens Fastighetsskötare A&O Fastighet kontaktas på:
    Måndag – fredag kl. 07–16 0760-354575
    Måndag – fredag kl. 16–07 samt helger / helgdagar 08-187000

Icke akuta fel

  • Hissfel ska anmälas till styrelsen via kontaktformuläret nedan och inte till ThyssenKrupp.
  • Fel i gemensamma utrymmen eller hos tekniska installationer ska anmälas till styrelsen via via kontaktformuläret nedan.
  • Fel inuti en lägenhet ska i de flesta fall ombesörjas av medlemmen själv. Se stadgarna för gränsdragning mellan föreningens och medlemmens ansvar.