Felanmälan

Akuta fel

  • Om någon är fast i hissen, tryck på nödknapp eller ring ThyssenKrupp på jourtelefon 0200 88 78 78.
  • Vid fel i fastigheten som innebär akut risk för skada på person eller egendom ska föreningens Fastighetsskötare Habitek kontaktas på:
    Måndag – fredag kl. 08–16 08-645 17 00
    Måndag – fredag kl. 16–08 samt helger / helgdagar 08-645 17 45

Icke akuta fel

  • Hissfel ska anmälas till styrelsen via kontaktformuläret nedan och inte till ThyssenKrupp.
  • Fel i gemensamma utrymmen eller hos tekniska installationer ska anmälas till styrelsen via via kontaktformuläret nedan.
  • Fel inuti en lägenhet ska i de flesta fall ombesörjas av medlemmen själv. Se stadgarna för gränsdragning mellan föreningens och medlemmens ansvar.