Styrelsen

Styrelsen i Brf Skutan 12 väljs av föreningens medlemmar, vanligen på den ordinarie föreningsstämman som hålls under det första halvåret varje år.

Föreningen vinner på att ha en styrelse med personer i olika åldrar, med olika kunskaper och med olika bakgrund. Det kan också vara bra att någon eller några i styrelsen kommer in nya varje år, med nya infallsvinklar till det som styrelsen arbetar med för tillfället. Om du är nyfiken på hur styrelsearbetet går till eller vill anmäla ditt intresse, är du varmt välkommen att kontakta styrelsen här.

Telefonnummer och e-postadress till styrelsen finns även anslaget i porten vid hissen.