Föreningen

Föreningen bildades 2003 för att äga och förvalta fastigheten Skutan 28 på Svarvargatan 12 i Stockholm. Föreningens medlemmar är 25 bostadsrättshavare. Brf Skutan 12 är medlem i intresseorganisationen Bostadsrätterna.

Föreningens revisor är Katarina Lindholm, Finnhammars Revisionsbyrå AB, katarina.lindholm@finnhammars.se, 08-120 123 41.


På denna hemsida hittar du information om

Föreningen

  • Mäklarinformation
  • Dokument (inklusive registreringsbevis, stadgar, årsredovisningar)
  • Styrelsen
  • Föreningens entreprenörer och leverantörer

Fastigheten

Medlemsinformation

  • A – Ö
  • Avgifter och hyror
  • Felanmälan
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter

Kontakt