Gamla element

Styrelsen kommer en genomföra en inventering av gamla element. I lägenheterna finns både gamla och nya, men antalet beror på planlösning och storlek. Vi behöver ta reda på hur många gamla element som finns kvar i varje lägenhet och hur man upplever att de fungerar idag.

 

Måndag 20 augusti på kvällen mellan 19.00 – 20.00 kommer vi i styrelsen att knacka dörr i huset och genomföra en kort enkät. Vi önskar även ta bilder på de gamla elementen. Om du inte är hemma på måndag ber vi dig ta kontakt med oss så snart som möjligt på: styrelsen@brfskutan12.se

 

Av: styrelsen, augusti 15, 2018
Tillbaka